Zdjęcie

Podstawowe zadania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie:
-propagowanie edukacji zawodowej dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach branżowych,
-aktywizacja zawodowa młodzieży i osób dorosłych oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach organizowanych praktyk i staży,
-wsparcie uczniów oraz ich rodziców w obszarze doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery,
-diagnoza rynku pracy, wskazująca na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości,
-współpraca z Pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, skoncentrowana na zaangażowaniu swoich pracowników w kształcenie praktyczne uczniów oraz doskonalenie nauczycieli zawodu,
-pozyskiwanie funduszy unijnych i wsparcie praktyk zawodowych na terenie wschodniej Wielkopolski oraz staże zagraniczne.
Dlaczego warto z nami współpracować?

Głównym celem naszego Centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. W procesie wzajemnej współpracy pełnimy rolę koordynatora na linii Szkoła – Pracodawca.


Obrazek
Dane adresowe:
ul. Okólna 47a, 62-510 Konin
telefon: 632406305
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://cwrkdiz-konin.pl/
doradca@cwrkdiz-konin.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram