Zdjęcie

NASZE CELE:

  • Organizujemy, prowadzimy kształcenie ustawiczne i doskonalące nauczycieli
  • Organizujemy, prowadzimy wspomaganie jednostek edukacyjnych
  • Upowszechniamy innowacje pedagogiczne
  • Systematycznie doskonalimy naszą pracę dla zagwarantowania klientom rzetelnej i terminowej usługi zgodnej z ich potrzebami i aktualnymi  wymaganiami
  • Prowadzimy konsultacje telefoniczne, konsultacje e-mailowe, szkolenia on-line, webinaria
  • Z naszej oferty różnorodnych form dokształcenia w 2021 r. skorzystało 30 tys. uczestników
  • Posiadamy akredytacje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  • Jesteśmy po to, aby wspomagać, inspirować nauczycieli, stymulować i projektować karierę zawodową!

OŚRODKI I CENTRA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WIELKOPOLSCE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ZOBACZ WIĘCEJ

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ZOBACZ WIĘCEJ

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ZOBACZ WIĘCEJ

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
ZOBACZ WIĘCEJ

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ZOBACZ WIĘCEJ