Zdjęcie

Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest dążenie do doskonałości w zakresie ustawicznego wspomagania nauczycieli i dyrektorów szkół, placówek w rozwoju zawodowym dla sukcesu dzieci i młodzieży w drodze do społeczeństwa opartego na wiedzy.
Oferujemy wsparcie w zakresie:
• prawa dotyczącego oświaty
• metodyki i dydaktyki na różnych przedmiotach i wszystkich etapach nauczania
• pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• zastosowania TIK w nauczaniu
• wdrażania i realizacji podstawy programowej
• doradztwa zawodowego i branżowego
• wsparcia w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji
• wymagań egzaminacyjnych


AKTUALNA OFERTA

Szeroka oferta kursów, webinariów, warsztatów, konferencji, seminariów i wykładów otwartych

Szkolenia rad pedagogicznych

Uczenie się w zespole nauczycieli pracujących w jednej szkole/placówce pozwala na wypracowanie skutecznego działania w obszarze merytorycznym i metodycznym.
Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Dołożymy wszelkich starań by takie szkolenie było dopasowane do Państwa potrzeb i spełniło Państwa oczekiwania.


Dla nauczycieli

 • Bogata oferta szkoleń metodycznych dla wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych
 • Szkolenia wspierające pracę wychowawczą nauczycieli
 • Kursy i seminaria nakierowane na rozwój osobowy nauczycieli
 • Kursy kwalifikacyjne
 • Materiały metodyczne do pobrania ze strony internetowej
 • Udział w projektach edukacyjnych
 • Propozycje "Miejsca Edukacji Bezpośredniej"
 • Konsultacje indywidualne i grupowe
 • Coroczna konferencja „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy!”
 • Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim


Dla dyrektorów

 • Szkolenia z zakresu przepisów dotyczących oświaty, nadzoru pedagogicznego, narzędzi TIK, mediacji
 • Materiały do pobrania dla dyrektora szkoły/placówki
 • Sieć dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Wsparcie uczniów z doświadczeniem migracji

 • Aktualności
 • Przepisy prawa, informacje
 • Oferta wsparcia metodycznego
 • Materiały do pobrania

Doradztwo metodyczne

 • 30 doradców metodycznych
 • Różne formy wsparcia nauczycieli: seminaria, konferencje, warsztaty, webinaria, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne i zbiorowe
 • Bezpośrednia pomoc przy warsztacie pracy
 • Obserwacje lekcji

Sieci współpracy prowadzone przez doradców metodycznych


Wspomaganie szkół i placówek

 • Roczny plan wspomagania opracowany specjalnie na potrzeby szkoły
 • Realizacja przy wsparciu specjalistów
 • Sprawdzone formy działania

Sieci prowadzone przez konsultantów

 • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Sieć dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych – wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki
 • Muzykowanie to łatwe zadanie. Flażolet

E-learning

Zapraszamy na platformę zdalnego nauczania, która powstała na potrzeby szkoleń, prowadzonych metodą e-learningową.
Jeżeli zamierzasz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę, bo rozwój osobisty jest dla Ciebie ważny w życiu, a jednocześnie cenisz swój czas, weź udział w naszych kursach i szkoleniach on-line!

Publikacje

 • Portal Uczyć Lepiej; Czasopismo ukazuje się od 2000 roku. W bieżącym roku szkolnym (2021/2022), idąc z duchem czasu, przeszliśmy na formę elektroniczną
 • Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
 • Materiały wypracowane przez doradców metodycznych

Awans zawodowy


Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 oraz Wielkopolska Superliga Liceów

Nowe metody nauczania i uczenia się̨. Nowoczesne technologie.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne.


Obraz

Projekty w ramach współpracy z innymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi:

 • Konferencje
 • Seminaria
 • Warsztaty
 • Seanse filmowe
 • Przedstawienia teatralne
 • Wystawy w MNPObrazek
Dane adresowe:
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
telefon: 618 584 700
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://odnpoznan.pl/
odn@odnpoznan.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram