Zdjęcie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej 4a jest nowoczesną placówką ze 190-letnią tradycją.

Uczniowie                                                                                                                                         

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież słabo słyszący, niesłyszący i z zaburzeniami mowy – afazją. W OSW funkcjonują: zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach: kucharz, cukiernik, fotograf, tapicer, technikum kształcące w zawodzie: technik fotografii i multimediów. W placówce funkcjonuje także świetlica i internat.                                                                                     

Zajęcia                                                                                                                                

Przedszkole i szkoły realizują podstawy programowe przewidziane dla szkół ogólnodostępnych. Ponieważ jednak do Ośrodka uczęszczają wychowankowie z niepełnosprawnościami, każdego z nich traktujemy bardzo indywidualnie. Zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje dla każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który opisuje dostosowania form i metod pracy dydaktycznej,  formułuje zalecenia na zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne (m.in. logopedię, terapię SI, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową i in.), rekomenduje zajęcia rozwijające zdolności                               i zainteresowania. W szkole funkcjonuje klub sportowy, którego zawodnicy mogą poszczycić się osiągnięciami na arenach międzynarodowych.

Kadra                                                                                                                                       

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w OSW dla Dzieci Niesłyszących posiadają odpowiednie kwalifikacje i ustawicznie je podnoszą, biorąc udział w kursach, szkoleniach i podejmując studia podyplomowe. Nauczyciele pracują w zespołach, do których zapraszają również rodziców jako ważnych partnerów w procesie edukacji i wychowania ich dzieci.

Infrastruktura                                                                                                                  

Ośrodek mieści się w kilku budynkach.  Obiekty te są dostosowane do wymogów nowoczesnej szkoły. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli pozostają dobrze wyposażone sale lekcyjne, sale do zajęć terapeutycznych a także pracownie do praktycznej nauki zawodu.W Ośrodku są jest sala gimnastyczna, aula, boisko,  siłownia wewnętrzna i zewnętrzna. Część zajęć realizowana jest również poza szkołą – uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy, korzystają z zajęć na pływalni i całorocznym stoku narciarskim, biorą udział w wycieczkach dydaktycznych, lekcjach muzealnych i wielu innych atrakcyjnych wydarzeniach w Ośrodku, Poznaniu i Wielkopolsce.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego na poznańskiej Śródce to miejsce, w którym panuje rodzinna atmosfera, w którym wszyscy są dostrzegani i szanowani.


Obraz

Zdjęcie
ZdjęcieUlotka informacyjna (część I)


Ulotka informacyjna (część II)


INFORMATOR


Obraz
Obraz


Obrazek
Dane adresowe:
Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
telefon: +48 618775719
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://oswpoznan.pl/
sekretariat@oswpoznan.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram