Zapisy na szkolenia

Piątek - 10 marca 2023

Sobota - 11 marca 2023

23:59-00:00
Sala 1A, pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Nauka programowania zajęcia dla uczniów w szkole z wykorzystaniem robotów: Lego Mindstorms

00:00-00:00
Sala 1D
Halpress Team
Wprowadzenie środowiska XOJO do programu nauczania informatyki

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Projektowanie 3D w Tinkercadzie

00:00-00:00
Sala 1B, pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Pociąg do sztuki. Analiza dzieła na podstawie wydawnictw albumowych

00:00-00:00
Sala1A, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Praca z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

00:00-00:00
Sala 1B, pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Film jako forma aktywizacji uczniów na lekcjach historii

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
"Inkluzja NIE iluzja." Różnorodne JA w edukacji włączającej - warsztat w opraciu o innowację społeczną: "Klub Świadomej Młodzieży. Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu #przyjaźniedlaautyzmu"

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Efekt Google – poznaj skuteczne sposoby wspierania pamięci

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Inkluzja jako edukacja wysokiej jakości i dostępna dla wszystkich osób uczących się

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Myszonki są wśród nas – sposoby na angażowanie dzieci w proces czytania książki na przykładzie serii fińskich książek autorstwa Riikki Jäntti

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Ręce są ważne! Rozwijanie motoryki małej i grafomotoryki z elementami terapii ręki

00:00-00:00
Sala 1B, pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Poznajemy świat z bohaterami naszych lektur

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Bezpieczeństwo w Internecie. Jak chronić się w cyberprzestrzeni

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Edukacja z pasją. Wyruszamy w podróż w świecie liter, rozwijamy sztukę czytania i pisania. Wspomaganie czytania i pisania, współpraca z nauczycielem specjalistą

00:00-00:00
Sala 1A, pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Smartfon jako środek dydaktyczny na lekcji

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Kreatywnie i twórczo w edukacji matematycznej najmłodszych uczniów

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku
Picturebooki – niezwykłe książki w pracy nauczyciela

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Tandem doskonały – polski w matmie, matma w polskim

00:00-00:00
Sala 1A, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Interdyscyplinarność treści i doświadczenie świata z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze nauczania przedmiotów przyrodniczych

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Równowaga cyfrowa w rodzinie

00:00-00:00
Pawilon 15, Sale 1D, 1G, 1F
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Konferencja "Wiosenne inspiracje językowe"

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Literatura z poczuciem humoru w pracy nauczyciela bibliotekarza

00:00-00:00
00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Wyczarowuję moim uczniom historie, Wypożyczalnia Skrzydeł

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
„Mów, abym mógł cię zobaczyć” – relacja i komunikacja na lekcji

00:00-00:00
Sala 1B, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Mózg lubi rzeczy niezwykłe – kilka pomysłów na ciekawe i niestandardowe rozpoczęcie lekcji, czyli jak rozpędzić ten nasz edukacyjny pociąg?

00:00-00:00
Sala 1C, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Jestem obywatelem świata. Kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem elementów edukacji globalnej

00:00-00:00
Sala 1D, Pawilon 15
Fundacja Allergia
Dziecko z alergią w szkole, prezentacja innowacji społecznych: niezbędnik edukacyjny dla dziecka z alergią, inkluzywny program opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach, „Kapitan adrenalina – stawką jest życie”

00:00-00:00
Sala 1F, Pawilon 15
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

00:00-00:00
Sala 1C, Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Pięć języków miłości – pięć sposobów budowania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów

00:00-00:00
Sala 1C, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Efekt synergii w wychowaniu fizycznym – czyli jak czerpać inspiracje z różnych dziedzin

00:00-00:00
Sala 1C, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Placówek Doskonalenia Nauczycieli i Publicznych Bibliotek Pedagogicznych

00:00-00:00
Sala 1F, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Domowe Zero Waste

00:00-00:00
Sale: 1D Pawilon 15 - rozpoczęcie spotkania; 1D,1F Pawilon 15 - warsztaty
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Dzień otwarty projektu MaMLiSE w Polsce: "Języki większościowe i mniejszościowe w środowisku szkolnym: Pomagamy nauczycielom, uczniom i rodzicom"

00:00-00:00
Sala 1G, Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Wielkopolska moja mała ojczyzna – edukacja regionalna w realiach polskiej oświaty

00:00-00:00
Sala 1C, Pawilon 15
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

00:00-00:00
Sala 1C, Pawilon 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Jak efektywnie zarządzać stresem nauczyciela poprzez trening uważności

00:00-00:00
Sala 1D, Pawilon 15
Centrum Integracji Cudzoziemców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Międzykulturowość w szkołach

00:00-00:00
Sala: 1F Pawilon 15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Jak oswoić ciemność? – wykorzystanie technik dramowych w pracy z tekstem literackim na przykładzie książki "Laszlo boi się ciemności" Jona Klassena