Zdjęcie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT), to ponad 60 lat tradycji kształcenia i wychowania młodzieży.

WSCEiT to niezwykłe miejsce integrujące młodzież, która w znacznej części wymaga kształcenia specjalnego z indywidualnym podejściem do potrzeb ucznia oraz wsparciem specjalistów i terapeutów. Jest to zmodernizowana i nowoczesna szkoła z internatem, zapleczem edukacyjnym oraz terapeutycznym, do której uczęszcza młodzież z różnych regionów Polski. Niewątpliwie stanowi uzupełnienie oferty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach działania szkoła oferuje:
• Liceum ogólnokształcące dla młodzieży w normie intelektualnej, w tym:
- 4 osobowy oddział dla uczniów z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) i innymi niepełnosprawnościami
- Oddział z rozszerzonym językiem obcym: angielski, niemiecki, rosyjski

• Technikum, które kształci w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu. Nauka zawodu opiera się o własną nowoczesną bazę kształcenia praktycznego.

• Branżową Szkołę I Stopnia, która kształci w zawodach: cukiernik, ogrodnik, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
• Branżową Szkołę I Stopnia z oddziałami specjalnymi,
Nauka zawodu opiera się również o własną nowoczesną bazę kształcenia praktycznego.

• Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

• Szkołę policealną, która kształci w zawodzie: technik usług pocztowych i finansowych
WSCEiT w Starej Łubiance to miejsce, gdzie młodzież może zdobyć wykształcenie zawodowe, które pomoże im usamodzielnić się w przyszłości i ułatwi drogę w poszukiwaniu zatrudnienia.
Obrazek
Dane adresowe:
ul. Kościuszkowców 2 A, 64-932 Stara Łubianka
telefon: 888 880 204
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://www.wsceitstaralubianka.pl
zspstaralubianka@op.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook