Szczegóły wydarzenia...


Jolanta Podziemska - doradca metodyczny z matematyki w ODN w Kaliszu

Metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki

Uczeń zdolny czy geniusz? - metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych


ORGANIZATOR

Ikonka

ODN Kalisz


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

warsztaty