Szczegóły wydarzenia...


Maria Kaczorowska - doradca metodyczny przedmiotów kształcenia zawodowego w CDN w Pile

Implementacja wybranych metod biznesowych do edukacji zawodowej

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bycia aktywnym architektem i dyrygentem procesu kształcenia. Podczas szkolenia uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z zasadami postępowania według filozofii KAIZEN. Ponadto zostaną zaprezentowane wybrane metody biznesowe, które można wdrożyć do edukacji, m.in. Design Thinking, action learning, TROP.


DLA KOGO

Ikonka

Nauczyciele przedmiotów zawodowych


ORGANIZATOR

Ikonka

CDN w Pile


FORMA SPOTKANIA

Ikonka

webinar