Obraz

Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu


Obrazek

adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań
telefon: 61 832 00 33