Obraz

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu


Obrazek

adres: ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań
telefon: 61 867 40 41


Obrazek

strona internetowa: www.gastronomikpoznan.pl