Obraz

Technikum w Poznaniu w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy


Obrazek

adres: ul. Rubież 20, 61-612 Poznań
telefon: (61) 823 13 41