Obraz

Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu


Obrazek

adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-485 Poznań
telefon: (61) 843-07-97; 722-330-730


Obrazek

strona internetowa: www.wsm.poznan.pl