Zdjęcie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest zespołem placówek, w skład którego wchodzą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, posiadająca filie w Kole, Słupcy, Turku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną merytorycznie (pedagogicznie) przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Centrum działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
Celem placówki jest wspieranie rozwoju szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wynikających z aktualnych przepisów prawa, kierunków polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki w obszarze edukacji.


Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Dane adresowe:
Sosnowa 14, 62-510 Konin
telefon: +48 63 242 23 32
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://www.cdnkonin.pl
cdn@cdnkonin.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram