Obrazek


Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej


Obrazek
Dane adresowe:
Cerekwica Nowa 1, 63-233 Cerekwica Nowa
telefon: 627409723
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://cerekwica-mow.pl
cerekwica-mow@home.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook

Kilka słów o nas...

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Socjoterapeutyczny Ośrodek Wychowawczy
Placówka prowadzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

MOW i MOS w Cerekwicy Nowej, kształci, wychowuje i wspiera rozwój młodzieży niedostosowanej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
Placówka mieści się w zabytkowym obiekcie na czterohektarowej posesji parkowo – pałacowej, objętej pieczą poznańskiego konserwatora zabytków.
Prowadzimy edukację w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym i branżowej szkole I st., w zawodzie kucharz.
Zapewniamy wysoki standard wyposażenia trzech internatów, szkoły i szkolnej pracowni gastronomicznej. Posiadamy własną salę sportową i przestrzeń rekreacyjną.
Ośrodek identyfikuje specjalne potrzeby nieletnich. Diagnozuje, wspiera i koryguje relacje rodzinne. Tworzy i modyfikuje proces indywidualnej stymulacji rozwojowej, edukacyjnej i społecznej podopiecznych.
Organizuje działania na rzecz rozwijania uzdolnień, pasji i zainteresowań młodzieży, umożliwiając tym samym, zdobywanie sukcesów na płaszczyźnie rywalizacji od rangi gminnej do międzynarodowej.
Wychowanki w zależności od potrzeb i zainteresowań aktywnie działają w kołach zainteresowań: teatralnym, sportowym, plastycznym, muzycznym, tanecznym. Są aktywnymi wolontariuszkami, harcerkami, spędzają czas na świeżym powietrzu podczas pieszych wycieczek, pikników i biwaków. Tworzą żeńską drużynę strażacką.
Placówka zapewnia edukację rozwojową w ramach terapii i treningów specjalistycznych: EEG Biofeedback, Tomatis, Trening Zastępowania Agresji (TZA), Trening Umiejętności Kontroli Zachowań Związanych z Alkoholem i Narkotykami (TUKAN), program ARS, czyli jak dbać o miłość, UNPLUGGED, program „Szkoła Promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem” i inne