Obrazek


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu


Obrazek
Dane adresowe:
Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
telefon: +48 618775719
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://oswpoznan.pl/
sekretariat@oswpoznan.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram

Kilka słów o nas...

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej 4a, jest nowoczesną placówką ze 190-letnią tradycją. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież słabo słyszący, g/Głusi oraz z zaburzeniami mowy – afazją.
W SOSWDN funkcjonują: zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach: kucharz, cukiernik, fotograf, tapicer, fryzjer, ogrodnik, krawiec. Technikum kształcące w zawodzie: technik fotografii i multimediów oraz informatyk. Liceum ogólnokształcące, szkoła policealna: technik usług kosmetycznych, szkoła przysposabiająca do pracy. W placówce funkcjonuje także świetlica i internat.
Infrastruktura - w Ośrodku jest sala gimnastyczna, aula, boisko, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna. Część zajęć realizowana jest również poza szkołą – uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy, korzystają z zajęć na pływalni i całorocznym stoku narciarskim, biorą udział w wycieczkach dydaktycznych, lekcjach muzealnych i wielu innych atrakcyjnych wydarzeniach w Ośrodku, Poznaniu i Wielkopolsce.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego na poznańskiej Śródce to miejsce, w którym panuje rodzinna atmosfera, w którym wszyscy są dostrzegani i szanowani.ZOBACZ WIĘCEJ