Obrazek


Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie


Obrazek
Dane adresowe:
ul. Przemysłowa, 4, 62-510 Konin
telefon: 63 242 42 15
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://www.medyk.konin.pl
sekretariat@medyk.konin.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook

Kilka słów o nas...

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach medycznych od 54 lat. Od 01.01.2013 r. funkcjonuje jako Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Koninie.
W skład Centrum wchodzi Medyczna Szkoła Policealna im. Karola Marcinkowskiego i Centrum Kształcenia Ustawicznego przeznaczone do prowadzenia form pozaszkolnych, takich jak:
• kwalifikacyjne kursy zawodowe
• kursy umiejętności zawodowych
• kursy doskonalące.

Od 2021 roku szkoła może prowadzić Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Organem prowadzącym WSCKZiU w Koninie jest Województwo Wielkopolskie.

Szkoła posiada:
• internat
• dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne
• salę gimnastyczną
• siłownię
• pracownię językową
• pracownie komputerowe
• stołówkę
• bibliotekę z centrum multimedialnym

W szkole jest łącze internetowe oparte na światłowodzie oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły i internatu.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w placówkach służby zdrowia, opiekuńczo- wychowawczych i gabinetach specjalistycznych. Jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów. Szkoła jest organizatorem różnorodnych konkursów, konferencji, obozów o zasięgu międzywojewódzkim. Słuchacze biorący udział w konkursach uzyskują bardzo wysokie wyniki. Na terenie szkoły funkcjonują liczne koła zainteresowań, dające możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego słuchaczy.

ZOBACZ WIĘCEJ