Obrazek


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu


Obrazek
Dane adresowe:
Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
telefon: 618567300
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://rops.poznan.pl/
rops@rops.poznan.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook

Kilka słów o nas...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadania województwa w obszarze polityki społecznej. Rolą naszej instytucji jest dbanie o to, by mieszkankom i mieszkańcom Wielkopolski żyło się dobrze, a w sytuacji trudnej mogli liczyć na wsparcie instytucji pomocowych. W centrum uwagi stawiamy, rodziny, dzieci, młodzież, osoby starsze, z ograniczoną sprawnością, migrantów, wykluczone społeczne. Zależy nam na budowaniu wspólnoty wrażliwej na potrzeby innych, otwartej na różnorodność, aktywnej. W ramach realizowanych przez nas projektów powstają gotowe narzędzia dla nauczycielek, edukatorów, które uzupełniają treści nauczania o zagadnienia związane z zaangażowaniem społecznym i obywatelskim, spółdzielczością uczniowską, problematyką wykluczenia społecznego, perspektywą osób z niepełnosprawnościami. Oferujemy również szereg innowacyjnych rozwiązań, które mogą wesprzeć nauczycieli, specjalistów oraz rodziców w obszarze edukacji włączającej. W naszej pracy ważne jest porozumiewanie się między ludźmi i instytucjami. Jaką wartość ma rozmowa w komunikowaniu się mówimy poprzez działania w środowisku oświatowym, ucząc młodych ludzi wyrażania swoich emocji w sposób podkreślający poszanowanie drugiego człowieka. Jak tworzyć dobry klimat miejsc, w których działamy, szczególnie w szkole i placówkach oświatowych prezentujemy za sprawą mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej.