Obrazek


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - Innowacje Społeczne


Obrazek
Dane adresowe:
Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
telefon: 695214378
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://innowacje.rops.poznan.pl/
magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook

Kilka słów o nas...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu koordynuje realizację polityki społecznej w województwie wielkopolskim.
Jednym z filarów działania ROPS są innowacje społeczne, a więc koordynacja i inkubacja nowych sposobów odpowiadania na wyzwania i problemy społeczne.
Rozwiązania które powstają w ramach prowadzonych przez nas inkubatorów innowacji, mają realny wpływ na zmianę jakości życia osób do których są kierowane i odpowiadają na ich rzeczywiste potrzeby.
Z innowacji społecznych skorzystać mogą między innymi uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, migranci czy osoby w kryzysie bezdomności. Wypracowane przez ekspertów nowe narzędzia mogą stanowić wsparcie min. w obszarze edukacji włączającej, wzbogacając praktykę zawodową nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów oraz pracowników socjalnych i przedstawicieli wielu innych profesji działających na rzecz szeroko rozumianego wsparcia i włączenia społecznego.
Na Targach Edukacyjnych będziemy prezentować rozwiązania wspierające funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu lub z silną alergią w edukacji. Nasi eksperci będą prowadzić warsztaty i konsultacje indywidualne dotyczące wspomnianych obszarów w oparciu o powstałe innowacje społeczne.
Czekamy na Państwa na stoisku 69, paw.7A
Do zobaczenia !