Obrazek


Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie


Obrazek
Dane adresowe:
ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin
telefon: (63) 242-63-39
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://pbp.cdnkonin.pl
pbp@cdnkonin.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook

Kilka słów o nas...

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz z filiami w Kole, Słupcy i Turku od roku 2013 wchodzi w skład placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Działa na terenie województwa wielkopolskiego, obejmując swoim zasięgiem w szczególności miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki. Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a nadzór pedagogiczny sprawuje nad nim Wielkopolski Kurator Oświaty. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz z filiami w Kole, Słupcy i Turku działającymi na terenie województwa wielkopolskiego służy wszystkim osobom zainteresowanym, a w szczególności nauczycielom. Najważniejszą działalnością Biblioteki jest gromadzenie książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Wśród wielu działań CDN PBP w Koninie organizuje: konferencje, seminaria, warsztaty metodyczne, sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy; prowadzi zajęcia ze studentami oraz lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia; realizuje innowacje i projekty edukacyjne; organizuje spotkania autorskie; prowadzi działalność wydawniczą; organizuje i współorganizuje konkursy dla uczniów; udziela konsultacji bibliograficznych i bibliotecznych; organizuje Punkty Biblioteczne w placówkach oświatowych; przygotowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne; organizuje wystawy; prowadzi prelekcje dla rodziców i warsztaty dla seniorów; propaguje edukację regionalną; promuje wydarzenia kulturalne w regionie; uczestniczy w akcjach społecznych i charytatywnych.