Obrazek


Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii)


Obrazek
Dane adresowe:
Cerekwica Nowa 1, 63-233 Jaraczewo
telefon: +48 62 740 97 23
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://cerekwica-mow.pl/
cerekwica-mow@home.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram

Kilka słów o nas...

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Cerekwicy Nowej, to placówki resocjalizacyjna i socjoterapeutyczna, całodobowa, całoroczna dla młodzieży żeńskiej w wieku 13 - 18 lat. Placówka kształci, wychowuje i wspiera rozwój młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
Placówka mieści się w zabytkowym obiekcie, na czterohektarowej posesji parkowo – pałacowej, objętej pieczą poznańskiego konserwatora zabytków.
Zapewnia edukację w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym i branżowej szkole I st., w zawodzie kucharz. W skład kompleksu budynków wchodzą trzy internaty, szkoła, sala sportowa, pracownia gastronomiczna z salą konferencyjną.
Ośrodek identyfikuje specjalne potrzeby nieletnich. Diagnozuje, wspiera i koryguje relacje rodzinne. Tworzy i modyfikuje proces indywidualnej stymulacji rozwojowej, edukacyjnej i społecznej podopiecznych.
Organizuje działania na rzecz rozwijania uzdolnień, pasji i zainteresowań młodzieży, umożliwiając tym samym, zdobywanie sukcesów na płaszczyźnie rozwoju kompetencji społecznych.