Obraz

Goethe-Institut w Krakowie

JĘZYK. KULTURA. NIEMCY.

Goethe-Institut e.V. jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec działającym na całym świecie.
Promujemy znajomość języka niemieckiego zagranicą i wspieramy międzynarodową współpracę kulturalną. Upowszechniamy całościowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. Nasze programy kulturalne i edukacyjne wspierają dialog interkulturowy i umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym, wspomagają rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego i promują globalną mobilność.
Nasza sieć placówek Goethe-Institut, ośrodków Goethe-Zentrum, stowarzyszeń kulturalnych, czytelni niemieckich oraz centrów nauczania języka i centrów egzaminacyjnych od ponad sześćdziesięciu lat umożliwia wielu ludziom pierwszy kontakt z Niemcami. Długoletnia partnerska współpraca z najważniejszymi instytucjami i osobistościami w ponad 90 krajach kreuje trwałe zaufanie do Niemiec. Jesteśmy partnerami dla wszystkich, którzy aktywnie zajmują się stosunkami z Niemcami i ich kulturą, działając autonomicznie i niezależnie w sensie politycznym.

GOETHE-INSTITUT W POLSCE

Goethe-Institut w Warszawie podjął działalność w 1990 roku, rok później otwarto Goethe-Institut w Krakowie. Podstawą utworzenia obu Instytutów była umowa między rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku.

Działalność Goethe-Institut w Warszawie obejmuje swym zasięgiem 10 województw: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie.
 Goethe-Institut w Warszawie

Goethe-Institut w Krakowie obejmuje swoim działaniem 6 województw na południu Polski: Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie, Śląskie i Opolskie.
 Goethe-Institut w Krakowie


Obrazek

adres: ul. Podgórska 34, 31-356 Kraków
telefon: +48 12 202 19 30


Obrazek

strona internetowa: www.goethe.de/krakau

DOSKONALENIE ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Program #krk_vernetzt to cykl szkoleń odbywających się w 11 mediotekach oraz w innych instytucjach partnerskich Goethe-Institut Krakau w południowej Polsce.

Projekt ma na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach.
Od 2020 r. cykl szkoleń odbywa się wyłącznie w formie online.
Link do kalendarza szkoleń: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21188597

UNIWERSYTET DZIECIĘCY „KINDERUNI”

Niemiecki internetowy uniwersytet dziecięcy ("Kinderuni") to bezpłatny projekt Goethe-Institut adresowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obejmuje on trzy fakultety – Człowiek, Natura i Technika – i umożliwia  dzieciom poznanie różnych dziedzin wiedzy i zaznajomienie się z językiem niemieckim w formie zabawy.

Polska wersja językowa Kinderuni jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych – dzieci, rodziców i nauczycieli. Wystarczy się zarejestrować.
Pod względem formy nasz uniwersytet dziecięcy jest bardzo podobny do normalnego uniwersytetu. Dzieci mogą zaliczać zajęcia na trzech fakultetach, z których każdy obejmuje 10 wykładów.
Link: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/kin/kin.html

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Goethe-Institut w Krakowie posiada w swojej ofercie kursy języka niemieckiego dla dorosłych na wszystkich poziomach. Od października 2021 r. oferta Goethe-Institut w Krakowie zostanie wzbogacona również o kursy dla młodzieży, które już zostały wprowadzone przez Goethe-Institut w Warszawie. Aktualnie kursy odbywają się wyłącznie w formie online.
Link do strony krakowskiej: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/kra/kur.html
Link do strony warszawskiej: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/kur/kuj.html

EGZAMINY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Równolegle do kursów językowych Goethe-Institut w Krakowie oferuje również egzaminy na wszystkich poziomach. Dla młodzieży szczególnie ciekawą ofertę stanowią egzaminy „Fit in Deutsch” na poziomach A1 i A2:
Link do strony krakowskiej: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/kra/prf.htm
Link do strony warszawskiej: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/prf.html