Wydarzenia dedykowane dla poszczególnych grup

Wydarzenia dedykowane uczniom

2022-03-11 11:00
wykład
CWRKDiZ w Pile
Rzemieślniczy model kształcenia dualnego

2022-03-11 11:45
wykład
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Wymagania rekrutacyjne do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej – praktyczne wskazówki uczniów

2022-03-11 15:00
wykład
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

2022-03-12 10:30
warsztat
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek Masterchef

2022-03-12 11:15
wykład
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Wymagania rekrutacyjne do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej – praktyczne wskazówki uczniów

2022-03-12 12:15
wykład
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

2022-03-12 14:00
warsztat
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek MasterChef

2022-03-12 16:00
występ
Zespół Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier
Występ zespołu Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier

Wydarzenia dedykowane rodzicom

2022-03-11 11:00
wykład
CWRKDiZ w Pile
Rzemieślniczy model kształcenia dualnego

2022-03-11 11:45
wykład
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Wymagania rekrutacyjne do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej – praktyczne wskazówki uczniów

2022-03-11 12:30
wykład
ODN Kalisz
Alkoholizm i jego charakterystyka w obecnej rzeczywistości

2022-03-11 12:30
wykład
ODN Kalisz
Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo pożarowe w domu

2022-03-11 15:00
wykład
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

2022-03-12 10:00
wykład
ODN Kalisz
Środki psychoaktywne w dzisiejszej rzeczywistości

2022-03-12 10:30
wykład
ODN Kalisz
Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo pożarowe w domu

2022-03-12 10:30
warsztat
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek Masterchef

2022-03-12 11:15
wykład
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Wymagania rekrutacyjne do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej – praktyczne wskazówki uczniów

2022-03-12 12:15
wykład
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

2022-03-12 14:00
warsztat
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek MasterChef

2022-03-12 16:00
występ
Zespół Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier
Występ zespołu Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier

2022-03-13 10:00
wykład
ODN Kalisz
Cyberprzestępczość!

Wydarzenia dedykowane nauczycielkom i nauczycielom

2022-03-11 11:30
warsztaty
ODN Kalisz
Edukacja dla świata przyszłości

2022-03-11 12:00
warsztaty
CDN Piła
Zagadka detektywistyczna z mikroskopem w tle – jak przeprowadzić zajęcia warsztatowe o przemianach środowiska naturalnego

2022-03-11 12:30
warsztaty
ODN Kalisz
Motywacja Błyskawiczna – jak pracować z oporem ucznia?

2022-03-11 12:30
wykład
ODN Kalisz
Alkoholizm i jego charakterystyka w obecnej rzeczywistości

2022-03-11 12:30
wykład
ODN Kalisz
Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo pożarowe w domu

2022-03-11 13:00
wykład
RPI FRSE przy CWRKDiZ w Koninie oraz RPI FRSE przy KO w Poznaniu
Możliwości Programu Erasmus+ 2021-2027 w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

2022-03-11 14:00
warsztaty
ODN Poznań
Projekty ERASMUS+ jako źródło poznawania świata

2022-03-11 14:00
warsztaty
CDN Leszno
Jak aktywować postawę obywatelską u uczniów w szkole ponadpodstawowej

2022-03-11 14:00
wykład
CDN Leszno
Miejsce edukacji obywatelskiej w systemie oświaty RP. Podejście interdyscyplinarne

2022-03-11 14:00
konferencja
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Rola bibliotek pedagogicznych i szkolnych w rozwijaniu kapitału społecznego w środowisku edukacyjnym.

2022-03-11 14:00
wykład online
CDN Leszno
Budujemy społeczeństwo obywatelskie - Przesłanki aktywności politycznej i społecznej

2022-03-11 15:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Ocenianie kształtujące jako pomoc w rozwijaniu autonomii uczniowskiej

2022-03-11 15:00
warsztat online
ODN Kalisz
O Uszach Szakala i Uszach Żyrafy, czyli co słyszysz o sobie i świecie

2022-03-11 15:00
konferencja
ODN Poznań, CDN Piła
Konferencja dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - rola i zadania placówek systemów doskonalenia

2022-03-11 15:00
wykład online
CDN Leszno
Budujemy społeczeństwo obywatelskie - Bariery mentalne rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

2022-03-11 15:00
wykład
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

2022-03-11 15:30
warsztaty
ODN Poznań
Przyjaźń siada obok… jak zadbać o dobre relacje i klimat w grupie?

2022-03-11 15:30
warsztat metodyczny
CDN Konin
Jak rozmawiać z absolwentem szkoły średniej o decyzjach zawodowych i edukacyjnych

2022-03-11 16:00
warsztaty
ODN Poznań
Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki - matura 2023. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych

2022-03-11 16:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Efektywna komunikacja z rodzicami

2022-03-11 16:00
webinarium
ODN Poznań
Albert Albertson - dziecko prawdziwe. Jak pracować z książkami Gunilli Bergström?

2022-03-11 16:00
warsztaty
CDN Piła
Projekt interdyscypliarny w nauczaniu przedmiotowym

2022-03-11 16:00
warsztat metodyczny
ODN Kalisz
Postawa odpowiedzialności za środowisko naturalne w twórczości Petera Wohllebena

2022-03-11 16:00
wykład online
CDN Leszno
Budujemy społeczeństwo obywatelskie - formy partycypacji politycznej i obywatelskiej

2022-03-11 16:30
2022-03-11 17:00
warsztat metodyczny
ODN Kalisz
Wybrane narzędzia multimedialne do pracy z uczniem cudzoziemskim

2022-03-11 17:30
wykład online
CDN Leszno
"Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej"

2022-03-12 10:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Metody angażujące uczniów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie

2022-03-12 10:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Jak motywować ucznia do aktywności na lekcjach wychowania fizycznego

2022-03-12 10:00
webinarium
ODN Poznań
Kreatywny nauczyciel języków obcych, czyli jak napisać innowację pedagogiczną w zakresie języka obcego

2022-03-12 10:00
wykład
ODN Kalisz
Środki psychoaktywne w dzisiejszej rzeczywistości

2022-03-12 10:00
warsztat
ODN Kalisz
Dydaktyczne aspekty przekładu literackiego na przykładzie "Balladyny", "Pana Tadeusza" i Biblii

2022-03-12 10:00
seminarium
ODN Kalisz
Metodyczne aspekty kryteriów oceny notatki syntetyzującej i wypracowania w nowej formule matury z języka polskiego na poziomie podstawowym

2022-03-12 10:00
warsztat online
ODN Kalisz
O kole potrzeb i zmartwień, czyli motorze, który cię napędza albo blokuje

2022-03-12 10:00
konferencja
ODN Poznań oraz ODN Piła
Konferencja dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

2022-03-12 10:30
wykład
ODN Kalisz
Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo pożarowe w domu

2022-03-12 10:30
konferencja
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Komunikacja wizualna w dydaktyce. Zmiany w zarządzaniu jednostkami systemu oświaty.

2022-03-12 10:30
konferencja
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Komunikacja wizualna w dydaktyce. Zmiany w zarządzaniu jednostkami systemu oświaty

2022-03-12 10:30
warsztat
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek Masterchef

2022-03-12 11:00
warsztaty
CDN Piła
Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowana Strategia Umiejętności – jak wykorzystać te narzędzia w pracy nauczyciela?

2022-03-12 11:15
warsztaty
ODN Kalisz
Mogę być, kim zechcę? – rola potencjału ucznia w procesie kształcenia

2022-03-12 12:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Popkulturowe konteksty na lekcji odwróconej

2022-03-12 12:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Święci i błogosławieni współczesnych czasów mówią do młodzieży

2022-03-12 12:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Przekład intersemiotyczny dzieła literackiego - podszepty praktyka w kwestii komunikacji rówieśniczej

2022-03-12 12:00
webinarium
ODN Poznań
Nauczyciel i Uczeń – Mistrz Yoda i Młody Luke Skywalker we współczesnej szkole

2022-03-12 12:00
seminarium online
ODN Kalisz
Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysu ucznia

2022-03-12 12:15
wykład
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

2022-03-12 12:30
warsztaty
CDN Piła
Brush lettering: warsztaty z pisania pędzelkowego

2022-03-12 12:30
warsztat
ROPS Poznań
Wy GrajMy razem - gry jako nowoczesna forma edukacji, terapii oraz budowania podmiotowości i samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną

2022-03-12 13:00
warsztat metodyczny
ODN Kalisz
Sztuczna Inteligencja i grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się fizyki w szkole podstawowej

2022-03-12 13:00
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 1

2022-03-12 13:15
warsztat
CDN Piła
Edukacja przyszłości - interaktywne mapy i plansze Meridian Prime

2022-03-12 13:30
webinarium z elementami warsztatu
ODN Poznań
Poznajemy świat sztucznej inteligencji

2022-03-12 14:00
warsztaty metodyczne
ODN Kalisz
Od fikcji do rzeczywistości. Podróże po pięciu kontynentach inspirowane literaturą i filmem

2022-03-12 14:00
warsztaty
CDN Piła
Warcaby klasyczne w szkole

2022-03-12 14:00
webinarium
ODN Poznań
Historia zamknięta w pieśni – wykorzystanie utworów Jacka Kaczmarskiego w edukacji humanistycznej

2022-03-12 14:00
warsztaty
CDN Piła
Praca z materiałem filmowym i piosenką na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

2022-03-12 14:00
seminarium online
ODN Kalisz
Odkryj potęgę przestrzeni – mapy cyfrowe w edukacji szkolnej

2022-03-12 14:00
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 2

2022-03-12 14:00
warsztat
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek MasterChef

2022-03-12 15:00
warsztaty
ODN Kalisz
Myślenie wizualne – notatki graficzne w szkole

2022-03-12 15:00
warsztaty
CDN Piła
Doświadczenie świata na przedmiotach przyrodniczych jako forma pracy terapeutycznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowująca do samodzielności

2022-03-12 15:00
wykład
CDN Piła
Walka o niepodległość i granice w latach 1918-1920. Odsłona lokalna: północna Wielkopolska. Popularyzacja dziejów Powstania Wielkopolsiego (i okresu kształtowania granic Rzeczpospolitej do 1920 roku) wśród młodzieży z perspektywy nauczyciela szkoły podstawowej i działacza Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

2022-03-12 15:00
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 3

2022-03-12 16:00
warsztaty
CDN Leszno
Różne formy notowania, streszczania efektywnie wspierające uczenie się nie tylko na języku polskim

2022-03-12 16:00
warsztaty
CDN Leszno
"Pan Tadeusz" w szkole podstawowej. Ciekawe metody realizacji zajęć i pracy z lekturą

2022-03-12 16:00
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 4

2022-03-12 16:00
występ
Zespół Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier
Występ zespołu Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier

2022-03-12 16:45
warsztaty
CDN Leszno
Nauczanie gramatyki w sposób zabawowy na języku niemieckim w szkole ponadpodstawowej

2022-03-12 17:00
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 5

2022-03-12 18:00
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 6

2022-03-13 10:00
warsztaty
ODN Poznań
Wspieranie ucznia w budowaniu odporności emocjonalnej i psychicznej

2022-03-13 10:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Teksty niekanoniczne w szkole ponadpodstawowej

2022-03-13 10:00
warsztat metodyczny
CDN Konin
Komunikacja w pracy nauczyciela a skuteczność uczenia się uczniów

2022-03-13 10:00
seminarium
ODN Kalisz
Nauczanie przyjazne mózgowi

2022-03-13 10:00
wykład
ODN Kalisz
Cyberprzestępczość!

2022-03-13 10:00
seminarium
ODN Kalisz
ABC wolontariatu szkolnego

2022-03-13 10:00
kurs online
halpress.team
Praca z uczniem zdolnym na informatyce

2022-03-13 11:00
warsztaty
CDN Piła
Wykorzystanie Google Earth w wizualnej prezentacji świata

2022-03-13 11:15
seminarium
ODN Kalisz
Style uczenia się

2022-03-13 11:30
warsztat
CDN Piła
Wakelet, Nearpod, mapy mentalne – czym są i jak je wykorzystać

2022-03-13 12:00
warsztat metodyczny
CDN Leszno
Trening kontroli emocji w budowaniu relacji nauczyciel-uczeń-rodzic

2022-03-13 12:00
warsztat metodyczny
ODN Kalisz
Polska, polskie tradycje i obyczaje w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego

2022-03-13 12:00
warsztat metodyczny
ODN Kalisz
Pisemna informacja zwrotna sposobem na podniesienie jakości kształcenia i rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów na języku polskim

2022-03-13 12:30
warsztaty
ODN Poznań
Piast Superstar sposobem na urozmaicenie lekcji historii

2022-03-13 12:45
warsztat
ODN Kalisz
"Przygoda Jeżyka" - jak uczyć najmłodszych o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności?