Harmonogram wydarzeń on-line

Piątek - 11 marca 2022

14:00-15:00
wykład online
CDN Leszno
Budujemy społeczeństwo obywatelskie - Przesłanki aktywności politycznej i społecznej

15:00-16:30
warsztat metodyczny
CDN Konin
Ocenianie kształtujące jako pomoc w rozwijaniu autonomii uczniowskiej

15:00-16:30
warsztat online
ODN Kalisz
O Uszach Szakala i Uszach Żyrafy, czyli co słyszysz o sobie i świecie

15:00-16:00
wykład online
CDN Leszno
Budujemy społeczeństwo obywatelskie - Bariery mentalne rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

16:00-17:30
warsztaty
CDN Piła
Projekt interdyscypliarny w nauczaniu przedmiotowym

16:00-17:30
warsztat metodyczny
ODN Kalisz
Postawa odpowiedzialności za środowisko naturalne w twórczości Petera Wohllebena

16:00-17:30
wykład online
CDN Leszno
Budujemy społeczeństwo obywatelskie - formy partycypacji politycznej i obywatelskiej

17:00-18:30
warsztat metodyczny
ODN Kalisz
Wybrane narzędzia multimedialne do pracy z uczniem cudzoziemskim

17:30-18:50
wykład online
CDN Leszno
"Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej"

Sobota - 12 marca 2022

10:00-11:30
warsztat metodyczny
CDN Konin
Jak motywować ucznia do aktywności na lekcjach wychowania fizycznego

10:00-11:30
webinarium
ODN Poznań
Kreatywny nauczyciel języków obcych, czyli jak napisać innowację pedagogiczną w zakresie języka obcego

10:00-11:30
warsztat online
ODN Kalisz
O kole potrzeb i zmartwień, czyli motorze, który cię napędza albo blokuje

11:00-11:45
warsztaty
CDN Piła
Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowana Strategia Umiejętności – jak wykorzystać te narzędzia w pracy nauczyciela?

12:00-13:30
warsztat metodyczny
CDN Konin
Przekład intersemiotyczny dzieła literackiego - podszepty praktyka w kwestii komunikacji rówieśniczej

12:00-13:30
webinarium
ODN Poznań
Nauczyciel i Uczeń – Mistrz Yoda i Młody Luke Skywalker we współczesnej szkole

12:00-13:30
seminarium online
ODN Kalisz
Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysu ucznia

13:00-13:30
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 1

13:30-15:00
webinarium z elementami warsztatu
ODN Poznań
Poznajemy świat sztucznej inteligencji

14:00-15:30
webinarium
ODN Poznań
Historia zamknięta w pieśni – wykorzystanie utworów Jacka Kaczmarskiego w edukacji humanistycznej

14:00-15:30
warsztaty
CDN Piła
Praca z materiałem filmowym i piosenką na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

14:00-15:30
seminarium online
ODN Kalisz
Odkryj potęgę przestrzeni – mapy cyfrowe w edukacji szkolnej

14:00-14:10
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 2

15:00-15:20
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 3

16:00-16:10
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 4

17:00-17:20
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 5

18:00-18:15
Konferencja ON-LINE
CDN Leszno
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szkole ogólnodostępnej - część 6

Niedziela - 13 marca 2022

10:00-13:00
kurs online
halpress.team
Praca z uczniem zdolnym na informatyce

11:00-12:30
warsztaty
CDN Piła
Wykorzystanie Google Earth w wizualnej prezentacji świata