Harmonogram wydarzeń stacjonarnych

Piątek - 11 marca 2022

11:00-11:45
sala 1F, pawilon 15
CWRKDiZ w Pile
Rzemieślniczy model kształcenia dualnego

11:30-13:30
sala 1E, pawilon 15
ODN Kalisz
Edukacja dla świata przyszłości

11:45-12:30
sala 1F, pawilon 15
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Wymagania rekrutacyjne do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej – praktyczne wskazówki uczniów

12:00-13:30
sala 1A, pawilon 15
CDN Piła
Zagadka detektywistyczna z mikroskopem w tle – jak przeprowadzić zajęcia warsztatowe o przemianach środowiska naturalnego

12:30-14:45
sala 1C, pawilon 15
ODN Kalisz
Motywacja Błyskawiczna – jak pracować z oporem ucznia?

12:30-13:15
sala 1B, pawilon 15
ODN Kalisz
Alkoholizm i jego charakterystyka w obecnej rzeczywistości

12:30-13:15
sala 1D, pawilon 15
ODN Kalisz
Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo pożarowe w domu

13:00-15:00
sala 1F, pawilon 15
RPI FRSE przy CWRKDiZ w Koninie oraz RPI FRSE przy KO w Poznaniu
Możliwości Programu Erasmus+ 2021-2027 w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

14:00-15:30
sala 1D, pawilon 15
ODN Poznań
Projekty ERASMUS+ jako źródło poznawania świata

14:00-14:45
sala 1E, pawilon 15
CDN Leszno
Jak aktywować postawę obywatelską u uczniów w szkole ponadpodstawowej

14:00-15:30
sala 1B, pawilon 15
CDN Leszno
Miejsce edukacji obywatelskiej w systemie oświaty RP. Podejście interdyscyplinarne

14:00-16:00
sala 1A, pawilon 15
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Rola bibliotek pedagogicznych i szkolnych w rozwijaniu kapitału społecznego w środowisku edukacyjnym.

15:00-18:00
sala 1C, pawilon 15
ODN Poznań, CDN Piła
Konferencja dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - rola i zadania placówek systemów doskonalenia

15:00-15:30
sala 1G, pawilon 15
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

15:30-17:45
sala 1E, pawilon 15
ODN Poznań
Przyjaźń siada obok… jak zadbać o dobre relacje i klimat w grupie?

15:30-17:00
sala 1F, pawilon 15
CDN Konin
Jak rozmawiać z absolwentem szkoły średniej o decyzjach zawodowych i edukacyjnych

16:00-18:15
sala 1B, pawilon 15
ODN Poznań
Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki - matura 2023. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych

16:00-17:30
sala 1D, pawilon 15
CDN Konin
Efektywna komunikacja z rodzicami

16:00-17:30
Sala 1G
ODN Poznań
Albert Albertson - dziecko prawdziwe. Jak pracować z książkami Gunilli Bergström?

16:30-18:00
Sobota - 12 marca 2022

10:00-11:30
sala 1B, pawilon 15
CDN Konin
Metody angażujące uczniów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie

10:00-10:45
sala 1E, pawilon 15
ODN Kalisz
Środki psychoaktywne w dzisiejszej rzeczywistości

10:00-11:30
sala 1F, pawilon 15
ODN Kalisz
Dydaktyczne aspekty przekładu literackiego na przykładzie "Balladyny", "Pana Tadeusza" i Biblii

10:00-12:15
sala 1D, pawilon 15
ODN Kalisz
Metodyczne aspekty kryteriów oceny notatki syntetyzującej i wypracowania w nowej formule matury z języka polskiego na poziomie podstawowym

10:00-13:00
sala 1C, pawilon 15
ODN Poznań oraz ODN Piła
Konferencja dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

10:30-11:15
sala 1A, pawilon 15
ODN Kalisz
Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo pożarowe w domu

10:30-12:00
sala 1G, pawilon 15
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Komunikacja wizualna w dydaktyce. Zmiany w zarządzaniu jednostkami systemu oświaty.

10:30-12:00
sala 1G, pawilon 15
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Komunikacja wizualna w dydaktyce. Zmiany w zarządzaniu jednostkami systemu oświaty

10:30-11:15
Pawilon 5, przy scenie głównej, warsztat na stoisku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek Masterchef

11:15-13:30
sala 1E, pawilon 15
ODN Kalisz
Mogę być, kim zechcę? – rola potencjału ucznia w procesie kształcenia

11:15-12:00
sala 1A, pawilon 15
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Wymagania rekrutacyjne do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej – praktyczne wskazówki uczniów

12:00-13:30
sala 1B, pawilon 15
CDN Konin
Popkulturowe konteksty na lekcji odwróconej

12:00-13:30
sala 1F, pawilon 15
CDN Konin
Święci i błogosławieni współczesnych czasów mówią do młodzieży

12:15-12:45
sala 1D, pawilon 15
UMWW Poznań
Rozsmakuj się w Rumunii

12:30-14:00
sala 1G, pawilon 15
CDN Piła
Brush lettering: warsztaty z pisania pędzelkowego

12:30-14:00
sala 1A, pawilon 15
ROPS Poznań
Wy GrajMy razem - gry jako nowoczesna forma edukacji, terapii oraz budowania podmiotowości i samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną

13:00-14:30
sala 1D, pawilon 15
ODN Kalisz
Sztuczna Inteligencja i grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się fizyki w szkole podstawowej

13:15-14:45
sala 1C, pawilon 15
CDN Piła
Edukacja przyszłości - interaktywne mapy i plansze Meridian Prime

14:00-15:30
sala 1B, pawilon 15
ODN Kalisz
Od fikcji do rzeczywistości. Podróże po pięciu kontynentach inspirowane literaturą i filmem

14:00-17:00
sala 1F, pawilon 15
CDN Piła
Warcaby klasyczne w szkole

14:00-15:00
Pawilon 5, przy scenie głównej, warsztat na stoisku szkoły Warzywnej
UMWW Poznań
Warsztat kulinarny Lorek MasterChef

15:00-17:15
sala 1D, pawilon 15
ODN Kalisz
Myślenie wizualne – notatki graficzne w szkole

15:00-17:15
sala 1A, pawilon 15
CDN Piła
Doświadczenie świata na przedmiotach przyrodniczych jako forma pracy terapeutycznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowująca do samodzielności

15:00-16:30
sala 1C, pawilon 15
CDN Piła
Walka o niepodległość i granice w latach 1918-1920. Odsłona lokalna: północna Wielkopolska. Popularyzacja dziejów Powstania Wielkopolsiego (i okresu kształtowania granic Rzeczpospolitej do 1920 roku) wśród młodzieży z perspektywy nauczyciela szkoły podstawowej i działacza Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

16:00-16:45
sala 1B, pawilon 15
CDN Leszno
Różne formy notowania, streszczania efektywnie wspierające uczenie się nie tylko na języku polskim

16:00-16:45
sala 1E, pawilon 15
CDN Leszno
"Pan Tadeusz" w szkole podstawowej. Ciekawe metody realizacji zajęć i pracy z lekturą

16:00-17:00
sala główna
Zespół Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier
Występ zespołu Joanna Dudkowska BAND ft. Chuc Frazier

16:45-17:30
sala 1C, pawilon 15
CDN Leszno
Nauczanie gramatyki w sposób zabawowy na języku niemieckim w szkole ponadpodstawowej

Niedziela - 13 marca 2022

10:00-12:15
sala 1D, pawilon 15
ODN Poznań
Wspieranie ucznia w budowaniu odporności emocjonalnej i psychicznej

10:00-11:30
sala 1A, pawilon 15
CDN Konin
Teksty niekanoniczne w szkole ponadpodstawowej

10:00-11:30
sala 1B, pawilon 15
CDN Konin
Komunikacja w pracy nauczyciela a skuteczność uczenia się uczniów

10:00-10:45
sala 1C, pawilon 15
ODN Kalisz
Nauczanie przyjazne mózgowi

10:00-10:45
sala 1F, pawilon 15
ODN Kalisz
Cyberprzestępczość!

10:00-11:30
sala 1E, pawilon 15
ODN Kalisz
ABC wolontariatu szkolnego

11:15-12:00
sala 1C, pawilon 15
ODN Kalisz
Style uczenia się

11:30-13:00
sala 1F, pawilon 15
CDN Piła
Wakelet, Nearpod, mapy mentalne – czym są i jak je wykorzystać

12:00-13:30
sala 1E, pawilon 15
CDN Leszno
Trening kontroli emocji w budowaniu relacji nauczyciel-uczeń-rodzic

12:00-13:30
sala 1B, pawilon 15
ODN Kalisz
Polska, polskie tradycje i obyczaje w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego

12:00-13:30
sala 1A, pawilon 15
ODN Kalisz
Pisemna informacja zwrotna sposobem na podniesienie jakości kształcenia i rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów na języku polskim

12:30-14:00
sala 1C, pawilon 15
ODN Poznań
Piast Superstar sposobem na urozmaicenie lekcji historii

12:45-14:15
sala 1D, pawilon 15
ODN Kalisz
"Przygoda Jeżyka" - jak uczyć najmłodszych o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności?