Obrazek

Dziecko z alergią w szkole, prezentacja innowacji społecznych: niezbędnik edukacyjny dla dziecka z alergią, inkluzywny program opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach, „Kapitan adrenalina – stawką jest życie”


od 2023-03-16 00:00 do 2023-03-16 00:00
wydarzenie stacjonarne: Sala 1D, Pawilon 15, Fundacja Allergia, Wyklad/prezentacja


Informacje o wydarzeniu:

„Niezbędnik edukacyjny dziecka z alergią” to pakiet materiałów edukacyjnych o anafilaksji - pigułka wiedzy dla rodziców i nauczycieli dzieci, którym lekarz przepisał adrenalinę. Powstał przy współpracy ratowników medycznych, lekarki, psycholożki, prawniczek, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek.
„Niezbędnik” to edukacyjny film, w którym Pani Krystyna Czubówna jako lektorka oswaja problematykę anafilaksji i adrenaliny, by pokazać, że jej podanie jest proste jak kliknięcie długopisem.
Pozostałe elementy „Niezbędnika” to:
- plakat przedstawiający schemat udzielania pierwszej pomocy i podania adrenaliny w przypadku wystąpienia anafilaksji;
- kilkustronicowy instruktaż udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem różnych przypadków, takich jak: utrata przytomności czy trudności w oddychaniu;
- album ze zdjęciami najczęściej występujących objawów skórnych anafilaksji;
- karta dziecka z alergiami – dokument zawierający podstawowe informacje o stanie zdrowia dziecka, który należy przekazać zespołowi ratownictwa medycznego w przypadku wezwania karetki pogotowia ratunkowego;
- opracowany przy wsparciu psycholożki scenariusz do przeprowadzenia otwartej i asertywnej rozmowy o prawach i potrzebach dziecka z silnymi alergiami przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i możliwości nauczycieli i dyrekcji;
- wymagany przepisami prawa formularz wniosku rodziców o podanie leków i zgoda nauczycieli wraz z odpowiednimi zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO).

„Inkluzywny program opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach”, nazywamy „Empatią”, ponieważ jego zadaniem jest zwiększenia uważności całych grup przedszkolnych na potrzeby dzieci z alergiami.
W tym celu powstał podręcznik dobrych praktyk, w którym zgromadziłyśmy wnioski z analizy doświadczeń ponad 80 przedszkoli w Polsce i na świecie oraz dwa scenariusze zajęć:
- „Dzieci z alergiami są wśród nas. Emocje” - scenariusz zajęć o alergiach od strony psychospołecznego funkcjonowania dziecka z alergiami w społeczności przedszkolnej,
- „Dzieci z alergiami są wśród nas. Pierwsza pomoc” - Scenariusz zajęć o objawach mogących świadczyć o wystąpieniu reakcji alergicznych wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

"Kapitan adrenalina - stawką jest życie".
W polskich szkołach uczy się coraz więcej dzieci z silnymi alergiami i zagrożonych anafilaksją, wyposażonych w adrenalinę – lek ratujący życie. W środowisku szkolnym to uczniowie są zazwyczaj pierwszymi świadkami zdarzenia. W ramach projektu „Kapitan Adrenalina – stawką jest życie” powstaje moduł szkolenia uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Celem szkolenia jest przekazanie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa, zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pierwszej pomocy w anafilaksji, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 r. Jego założeniem jest także nauczenie odpowiedzialności za ludzkie życie oraz kształcenie odpowiednich wzorców w zakresie niesienia pierwszej pomocy od najmłodszych lat.

Informacje o prowadzących:

Joanna Kuczyńska, Agnieszka Panocka - założycielki Fundacji Allergia, zawodowo radczyni prawna i adwokatka, prywatnie mamy dzieci z silnymi alergiami pokarmowymi, wziewnymi i kontaktowymi.
Wykluczenie społeczne, z jakim mierzymy się na co dzień z powodu alergii naszych dzieci, wywołało w nas sprzeciw i potrzebę działania, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo. W przekonaniu części społeczeństwa alergia to katar sienny lub co najwyżej wysypka po jedzeniu. Jednakże ta choroba przewlekła coraz częściej wywołuje objawy, przy których konieczne staje się podanie leków, udzielenie pierwszej pomocy, a niekiedy hospitalizacja. Wstrząs anafilaktyczny może zdarzyć się u każdej osoby – nawet jeżeli nie choruje ona na alergię. Dlatego też każdy człowiek powinien znać objawy wstrząsu i zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku jego wystąpienia – dzięki temu może uratować życie innej osobie.
W Fundacji Allergia prowadzimy działania edukacyjne nt. alergii i możliwych jej konsekwencji, funkcjonowania dzieci z alergiami w żłobkach, przedszkolach i szkołach (zarówno od strony psychologicznej, jak i obowiązujących regulacji prawnych), bezpieczeństwa podania adrenaliny – leku ratującego życie we wstrząsie anafilaktycznym, a także prowadzimy szkolenia medyczno-prawne z udzielania pierwszej pomocy.

Wydarzenie skierowane do nauczycielek i nauczycieli


Aby uczestniczyć w tym wydarzeniu musisz zarezerwować miejsce

REZERWACJA MIEJSCA