Zdjęcie

Jesteśmy jednostką organizacyjną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Celem strategicznym naszego Centrum jest współtworzenie szans młodym ludziom na wyuczenie zawodu łączącego wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, zapewniającego pełne kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i godziwie wynagradzanego.

Nasze cele i zadania to m.in.:
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz włączanie ich w proces kształcenia dualnego;
  • prowadzenie działań wspierających planowanie ścieżki zawodowej oraz monitorujących tę ścieżkę wśród młodzieży i osób dorosłych;
  • upowszechnianie modelu kształcenia dualnego oraz propagowanie edukacji zawodowej i rzemieślniczej wśród młodzieży stojącej przed wyborem drogi zawodowej;
  • tworzenie i realizacja projektów kształcenia zawodowego i mobilności międzynarodowej m.in. ze środków unijnych;
  • współpraca z cechami rzemiosł, samorządami, przedsiębiorstwami, jednostkami edukacyjnymi, uczelniami, urzędami pracy, organizacjami i instytucjami otoczenia biznesu;
  • organizowanie praktyk i staży zawodowych, w tym zagranicznych;
  • prowadzenie diagnozy rynku pracy wskazującej na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości.
Działamy na terenie północnej Wielkopolski.
Obrazek
Dane adresowe:
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
telefon: 673070005
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://cwrkdiz.pila.pl/
sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram