Zdjęcie

Jesteśmy komórką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Już od przeszło dwóch dekad z powiedzeniem wspieramy wielkopolską edukację na wszystkich jej szczeblach oraz aktywnie pracujemy na rzecz nauczycieli.
Organizujemy i nadzorujemy działalność jednostek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego:
 • Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Publicznych Bibliotek Pedagogicznych
 • Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
 • Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii
 • Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
 • Centrów Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego

Realizujemy program stypendialny dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Inicjujemy i prowadzimy projekty, również z wykorzystaniem funduszy unijnych, na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców naszego regionu.
W zakresie wsparcia i rozwoju edukacji i nauki w województwie wielkopolskim współpracujemy z:
 • Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
 • Jednostkami samorządu terytorialnego
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną
 • Szkołami wyższymi
 • Organizacjami pożytku publicznego
 • Partnerami zagranicznymi

Od 27 lat współorganizujemy Targi Edukacyjne, wydarzenie będące okazją do wymiany doświadczeń edukacyjnych, inspiracją i wsparciem w trafnym wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej, które każdego roku przyciąga rzesze odwiedzających z całej Wielkopolski, ale również z Polski i z zagranicy.Obrazek

adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
telefon: 61 626 65 70