Obrazek

Czas zawodowców dla Wielkopolski


Czas zawodowców dla Wielkopolski to trzeci projekt z cyklu projektów Czas zawodowców, które od ponad 10 lat realizowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Każda z edycji koncentruje się na działaniach wspierających i rozwijających kształcenie zawodowe w regionie, stąd celem projektu Czas zawodowców dla Wielkopolski jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce poprzez realizację zadań zapewniających zarówno szeroki dostęp do możliwości podnoszenia kompetencji jak również systemowe działania na rzecz utrzymywania i rozbudowywania współpracy pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na edukację zawodową w regionie.
Projekt jest skierowany do szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa wielkopolskiego, ich uczniów oraz nauczycieli.

W projekcie przewidziano system powiązanych ze sobą działań, a główne z nich to: realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach (dla 6800 uczniów), realizacja staży (dla 220 uczniów), realizacja wsparcia uczniów i uczennic poprzez budowanie samoświadomości o posiadanych umiejętnościach w korelacji z kompetencjami wymaganymi na regionalnym rynku pracy oraz wsparcie pozwalające na nabywanie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli (dla 100 nauczycieli).

Realizacja zajęć specjalistycznych odbywać się będzie w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, które zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia w takich obszarach jak m.in. zielona energia czy przemysł przyszłości.

Ponadto projekt zakłada rozwój Systemu Zawodowcy (SZ), na który składa się Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza (WSEG) i platforma system.zawodowcy.org, dzięki czemu realizowane będą prace związane z definiowaniem potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy we współpracy z pracodawcami, a utrzymywanie stałych relacji umożliwi bieżące śledzenie zmian na regionalnym rynku pracy oraz wzmacnianie procesu komunikacji i wymiany wiedzy pomiędzy pracodawcami i instytucjami związanymi z edukacją.

W projekcie realizowane będzie także wsparcie dla nauczycieli m.in. w postaci szkoleń doskonalących, branżowych lub kursów mających na celu podniesienie umiejętności/kompetencji lub nabycie kwalifikacji zawodowych. Zaplanowane w projekcie zadania są spójne z celami strategii „Wielkopolska edukacja 2023 – 2030”.

Efektem projektu będzie przede wszystkim podniesienie kompetencji przez uczniów w obszarach tematycznych zgodnych z aktualnymi standardami technologicznymi, podniesienie kompetencji lub nabycie kwalifikacji przez nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami zawodowymi, samorządami, uczelnią wyższą i przedsiębiorstwami.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Województwa Wielopolskiego, reprezentowanego przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Politechniki Poznańskiej. Planowany czas realizacji projektu: od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku.

Całkowita wartość projektu: 61 457 544,29 zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 43 020 281,00 zł

Serdecznie zapraszamy!Harmonogram wydarzeń na naszym stoisku

Piątek 8 marca 2024
 • 11:00-11:30 Podróż do wirtualnej rzeczywistości
 • 11:30-12:00 Działanie Drukarki 3D
 • 12:00-12:30 Reklamowy wykrywacz kłamstw
 • 13:30-14:00 Podróż do wirtualnej rzeczywistości
 • 14:00-14:30 Działanie Drukarki 3D
 • 14:30-15:00 Reklamowy wykrywacz kłamstw

Sobota 9 marca 2024
 • 10:00-10:30 Podróż do wirtualnej rzeczywistości
 • 10:30-11:00 Działanie Motion Capture
 • 11:00-11:30 Działanie Drukarki 3D
 • 12:00-12:30 Podróż do wirtualnej rzeczywistości
 • 12:30-13:00 Działanie Motion Capture
 • 13:00-13:30 Działanie skanera 3D
 • 14:00-14:30 Podróż do wirtualnej rzeczywistości
 • 14:30-15:00 Działanie skanera 3D
 • 15:00-15:30 Działanie Motion Capture

Niedziela 10 marca 2024
 • 10:00-10:30 Podróż do wirtualnej rzeczywistości
 • 10:30-11:00 Działanie skanera 3D
 • 11:00-11:30 Reklamowy wykrywacz kłamstw
 • 12:00-12:30 Podróż do wirtualnej rzeczywistości
 • 12:30-13:00 Działanie skanera 3D
 • 13:00-13:30 Reklamowy wykrywacz kłamstw


Obraz

Obrazek

strona internetowa: www.zawodowcy.org