Obrazek


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu


Obrazek
Dane adresowe:
Południowa 62, 62-800 Kalisz
telefon: 791390505
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://kp.kalisz.pl/
a.kurzynski@kp.kalisz.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram

Kilka słów o nas...

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, to wyjątkowa biblioteka na mapie południowej Wielkopolski, której misją jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych, głównie kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga. Pełnimy równocześnie działalność edukacyjną, w szczególności otwarte zajęcia i lekcje biblioteczne oraz spotkania autorskie.
Kaliska Książnica wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
Naszymi partnerami są inne biblioteki, przede wszystkim biblioteki szkolne, w stosunku do których pełnimy funkcję doradczą i edukacyjną. Umożliwiamy środowisku nauczycielskiemu wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty poprzez dostęp do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji.
Wychodzimy naprzeciw wynikającym z konieczności zmiany zawodu potrzebom informacyjnym innych środowisk. Do dotychczasowych naszych priorytetów w gromadzeniu i opracowaniu zbiorów włączamy szeroko pojęte treści, mogące być przedmiotem samokształcenia, szczególnie z zakresu technologii informacyjnych, zarządzania własnym rozwojem, promowania własnych osiągnięć. Zdobywanie wiedzy i umiejętności jest obecnie zadaniem realizowanym przez całe życie, dlatego chcemy wspierać naszych użytkowników w trudnym procesie ustawicznego kształcenia.
Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych, realizowanych przez kompetentny i życzliwy personel. Do dyspozycji użytkowników jest nowoczesny gmach biblioteki.