Obrazek


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu


Obrazek
Dane adresowe:
Bułgarska 19, 60-320 Poznań
telefon: 61 861 69 74
Obrazek
Strona WWW i e-mail:
https://pbp.poznan.pl/
nmj@pbp.poznan.pl
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
Instagram

Kilka słów o nas...

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu została utworzona w 1929 roku. Obecnie jej księgozbiór liczy ponad 200 000 woluminów i około 14 000 czasopism głównie z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Biblioteka posiada także publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, programy nauczania i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu, monitory i dzienniki ustaw, przepisy oświatowe i Dziennik Urzędowy MEN.
Biblioteka nie tylko udostępnia książki i inne źródła informacji, ale także świadczy usługi, które ułatwiają rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów, wykorzystując przy tym najnowsze zdobycze technologii informatycznych. Dostarcza informacji i pomysłów do doskonalenia różnego rodzaju umiejętności, wiedzy, samokształcenia, do rozwijania hobby oraz kontaktów z innymi ludźmi, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, a przede wszystkim wyposaża czytelników w umiejętność uczenia się przez całe życie. Biblioteka staje się placówką wzrastającą coraz pełniej w proces dydaktyczno-wychowawczy szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, utożsamiając się z obsługiwanym środowiskiem. Nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu jest dziś przewodnikiem dla wszystkich użytkowników w zakresie profesjonalnego wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji, zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi i poszanowaniem praw autorskich.