Zapisy na szkolenia

Wydarzenia dedykowane uczniom

2023-03-15 23:59
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Nauka programowania zajęcia dla uczniów w szkole z wykorzystaniem robotów: Lego Mindstorms

2023-03-16 00:00
Warsztat
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
"Inkluzja NIE iluzja." Różnorodne JA w edukacji włączającej - warsztat w opraciu o innowację społeczną: "Klub Świadomej Młodzieży. Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu #przyjaźniedlaautyzmu"

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Inkluzja jako edukacja wysokiej jakości i dostępna dla wszystkich osób uczących się

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Integracji Cudzoziemców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Międzykulturowość w szkołach

Wydarzenia dedykowane rodzicom

2023-03-16 00:00
Warsztat
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
"Inkluzja NIE iluzja." Różnorodne JA w edukacji włączającej - warsztat w opraciu o innowację społeczną: "Klub Świadomej Młodzieży. Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu #przyjaźniedlaautyzmu"

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Inkluzja jako edukacja wysokiej jakości i dostępna dla wszystkich osób uczących się

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Interdyscyplinarność treści i doświadczenie świata z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze nauczania przedmiotów przyrodniczych

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Równowaga cyfrowa w rodzinie

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Domowe Zero Waste

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Integracji Cudzoziemców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Międzykulturowość w szkołach

Wydarzenia dedykowane nauczycielkom i nauczycielom

2023-03-16 00:00
warsztaty, wykład
Halpress Team
Wprowadzenie środowiska XOJO do programu nauczania informatyki

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Projektowanie 3D w Tinkercadzie

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Pociąg do sztuki. Analiza dzieła na podstawie wydawnictw albumowych

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Praca z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

2023-03-16 00:00
Warsztat30
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Film jako forma aktywizacji uczniów na lekcjach historii

2023-03-16 00:00
Warsztat
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
"Inkluzja NIE iluzja." Różnorodne JA w edukacji włączającej - warsztat w opraciu o innowację społeczną: "Klub Świadomej Młodzieży. Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu #przyjaźniedlaautyzmu"

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
Efekt Google – poznaj skuteczne sposoby wspierania pamięci

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Inkluzja jako edukacja wysokiej jakości i dostępna dla wszystkich osób uczących się

2023-03-16 00:00
Wykład, prezentacja z elementami aktywizującymi odbiorców
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Myszonki są wśród nas – sposoby na angażowanie dzieci w proces czytania książki na przykładzie serii fińskich książek autorstwa Riikki Jäntti

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Ręce są ważne! Rozwijanie motoryki małej i grafomotoryki z elementami terapii ręki

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Poznajemy świat z bohaterami naszych lektur

2023-03-16 00:00
Wykład/prezentacja
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Bezpieczeństwo w Internecie. Jak chronić się w cyberprzestrzeni

2023-03-16 00:00
Warsztat
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Edukacja z pasją. Wyruszamy w podróż w świecie liter, rozwijamy sztukę czytania i pisania. Wspomaganie czytania i pisania, współpraca z nauczycielem specjalistą

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Smartfon jako środek dydaktyczny na lekcji

2023-03-16 00:00
Warsztat
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Kreatywnie i twórczo w edukacji matematycznej najmłodszych uczniów

2023-03-16 00:00
Seminarium
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku
Picturebooki – niezwykłe książki w pracy nauczyciela

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Tandem doskonały – polski w matmie, matma w polskim

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Interdyscyplinarność treści i doświadczenie świata z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze nauczania przedmiotów przyrodniczych

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Równowaga cyfrowa w rodzinie

2023-03-16 00:00
Konferencja z warsztatami
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Konferencja "Wiosenne inspiracje językowe"

2023-03-16 00:00
Warsztat metodyczny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Literatura z poczuciem humoru w pracy nauczyciela bibliotekarza

2023-03-16 00:00
2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Wyczarowuję moim uczniom historie, Wypożyczalnia Skrzydeł

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
„Mów, abym mógł cię zobaczyć” – relacja i komunikacja na lekcji

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Mózg lubi rzeczy niezwykłe – kilka pomysłów na ciekawe i niestandardowe rozpoczęcie lekcji, czyli jak rozpędzić ten nasz edukacyjny pociąg?

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Jestem obywatelem świata. Kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem elementów edukacji globalnej

2023-03-16 00:00
Wyklad/prezentacja
Fundacja Allergia
Dziecko z alergią w szkole, prezentacja innowacji społecznych: niezbędnik edukacyjny dla dziecka z alergią, inkluzywny program opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach, „Kapitan adrenalina – stawką jest życie”

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

2023-03-16 00:00
Warsztat
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Pięć języków miłości – pięć sposobów budowania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów

2023-03-16 00:00
Seminarium
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Efekt synergii w wychowaniu fizycznym – czyli jak czerpać inspiracje z różnych dziedzin

2023-03-16 00:00
Konferencja
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Placówek Doskonalenia Nauczycieli i Publicznych Bibliotek Pedagogicznych

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Domowe Zero Waste

2023-03-16 00:00
Wykłady z prezentacją i warsztaty
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Dzień otwarty projektu MaMLiSE w Polsce: "Języki większościowe i mniejszościowe w środowisku szkolnym: Pomagamy nauczycielom, uczniom i rodzicom"

2023-03-16 00:00
Konferencja
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Wielkopolska moja mała ojczyzna – edukacja regionalna w realiach polskiej oświaty

2023-03-16 00:00
Szkolenie
Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Współpraca z rodziną ukraińską w kontekście różnic między systemami szkolnymi, modelami wychowania dzieci oraz problemami związanymi z legalizacją pobytu całej rodziny

2023-03-16 00:00
Warsztat
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Jak efektywnie zarządzać stresem nauczyciela poprzez trening uważności

2023-03-16 00:00
Wykład
Centrum Integracji Cudzoziemców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Międzykulturowość w szkołach

2023-03-16 00:00
Warsztaty z elementami wykładu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Jak oswoić ciemność? – wykorzystanie technik dramowych w pracy z tekstem literackim na przykładzie książki "Laszlo boi się ciemności" Jona Klassena