Zdjęcie

Skorzystaj z naszej oferty wsparcia i poszukaj nas w swoim regionie!


Ciekawość Wsparcie Rzemiosło Komunikacja Doświadczenie Innowacje Zaangażowanie


NASZE CELE I ZADANIA TO MIĘDZY INNYMI:

 • współpraca z cechami rzemiosł, samorządami, przedsiębiorstwami, organizacjami pracodawców, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, innymi jednostkami edukacyjnymi, uczelniami, urzędami pracy,
 • upowszechnianie modelu kształcenia dualnego oraz propagowanie edukacji zawodowej wśród młodzieży podejmującej naukę 
w szkołach kształcących zawodowo,
 • prowadzenie działań wspierających planowanie ścieżki zawodowej oraz monitorujących ścieżkę zawodową uczniów, młodzieży i osób dorosłych,
 • prowadzenie diagnozy rynku pracy wskazującej na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę 
i określenie tzw. zawodów przyszłości,
 • tworzenie i realizacja projektów kształcenia zawodowego, w tym 
ze środków unijnych,
 • prowadzenie bazy praktyk i staży krajowych i zagranicznych 
w ramach kształcenia zawodowego i dualnego,
 • upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych 
z pracodawcami w procesie kształcenia zawodowego zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym,
 • poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, które wraz z edukacją 
i inwestycjami są głównymi czynnikami rozwoju.

DZIAŁANIA KIERUJEMY DO:

 • samorządów,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • izb rzemieślniczych,
 • instytucji otoczenia biznesu,
 • szkół i nauczycieli,
 • uczniów,
 • rodziców,
 • doradców zawodowych,
 • uczelni,
 • poradni psychologiczno–pedagogicznych,
 • urzędów pracy.

CENTRA WSPARCIA W WIELKOPOLSCE:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ZOBACZ WIĘCEJ

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
ZOBACZ WIĘCEJ

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
ZOBACZ WIĘCEJ